ADGAR PLAZA DATA CENTER

מתקן ברמת התקן הגבוהה ביותר הממוקם באדגר פלאזה שבמרכז וורשה. כ- 500 מ"ר של רצפה צפה, מערכות אנרגיה ביתירות כפולה, חדר תקשורת מרכזי. במתקן מסופקים פתרונות החל מרמת ארון שרתים ועד כלובים ייעודיים. בנוסף מסופקים שירותי תקשורת מתקדמים, חדרי ישיבות ומשרדים לשעת חירום. האתר מאובטח ברמה גבוהה.

מתקנים נוספים