ADGAR PLANTIN DATA CENTER

ממוקם באדגר פלנטין שבמרכז אנטוורפן, ברמת התקן הגבוהה ביותר. כ- 500 מ"ר של רצפה צפה, מערכות אנרגיה ביתירות כפולה, חדר תקשורת מרכזי. במתקן מסופקים פתרונות החל מרמת ארון שרתים ועד כלובים ייעודיים. בנוסף מסופקים שירותי תקשורת מתקדמים, חדרי ישיבות ומשרדים לשעת חירום. האתר מאובטח ברמה גבוהה.

מתקנים נוספים