ADGAR PARK WEST DATA CENTER

ממוקם באדגר פארק ווסט שבוורשה. כ- 800 מ"ר של רצפה צפה, מערכות אנרגיה ביתירות כפולה, חדר תקשורת מרכזי. במתקן מסופקים פתרונות החל מרמת ארון שרתים ועד כלובים ייעודיים. בנוסף מסופקים שירותי תקשורת מתקדמים, חדרי ישיבות ומשרדים לשעת חירום. האתר מאובטח ברמה גבוהה.

מתקנים נוספים